En nog meer voordelen voor wijndrinkers

En nog meer voordelen voor wijndrinkers

Het is een bewezen feit dat wijn gunstige bijwerkingen heeft op het hart en een rol speelt bij het voorkomen van hartaandoeningen. Er zijn ook recente ontdekkingen die erop wijzen dat het drinken van wijn tijdens de zwangerschap niet zo schadelijk is voor een groeiende foetus als eerder werd aangenomen. Sommige onderzoeken hebben ook aangetoond dat het met mate drinken van wijn ook hielp om de schade veroorzaakt door een hoger cholesterolgehalte te verminderen. Een nieuwere studie heeft echter ook aangetoond dat er mogelijk nog meer bijwerkingen zijn bij het drinken van wijn, vooral voor vrouwen. Een recent onderzoek in Spanje heeft uitgewezen dat wijn kan helpen bij het verminderen van de ontsteking van bloedvaten bij vrouwen.

Een Spaans onderzoeksteam, onder leiding van Dr. Emilio Sacanella, rapporteerde zijn bevindingen aan het American Journal of Clinical Nutrition. Uit de studie bleek dat wijn in staat was de niveaus van de verschillende chemicaliën te verlagen die de ontsteking van bloedvaten en slagaders veroorzaken, wat vervolgens het risico op hartaandoeningen verlaagt. Dit staat los van de reeds gedocumenteerde effecten die rode wijn heeft. Uit het onderzoek bleek dat zowel witte als rode wijn dit effect hadden, hoewel uit de meeste tests bleek dat rode wijn in dezelfde periode een veel merkbaarder effect had dan witte wijn, bij dezelfde hoeveelheden.

Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat het risico op hart- en vaatziekten wordt verlaagd door regelmatig bepaalde hoeveelheden wijn te drinken. De lengte en hoeveelheid wijn varieert, sommige vonden plaats over een langere periode, terwijl andere meer gericht waren op de onmiddellijke effecten. Het Spaanse onderzoeksteam voerde hun onderzoek uit over een periode van vier weken, waarbij elke proefpersoon vier glazen wijn per dag dronk. De resultaten werden gedurende die periode geobserveerd en geregistreerd, hoewel er geen aanwijzingen waren dat er enige moeite werd gedaan om leefstijlfactoren te elimineren. Er waren echter geen proefpersonen die tijdens of voorafgaand aan de testperiode hartmedicatie gebruikten.

Sacanella voegde er echter snel aan toe dat alleen omdat ze een betere gezondheid van het hart hadden, dit niet betekent dat wijn de enige factor in de resultaten was. Andere mogelijke factoren hebben de onderzoekers nog niet geëlimineerd. Tot deze factoren behoren lichaamsbeweging, voeding en gewoonten. Volgens de studie had elk van hen evenveel effect op de resultaten kunnen hebben als de wijn theoretisch zou kunnen hebben. Verdere studie is voorgesteld om alle mogelijke factoren te elimineren om te bepalen wat in het bijzonder de oorzaak was van de voordelen.

Mocht wijn de sleutel tot de resultaten blijken te zijn, dan zijn er al enkele theorieën over hoe het tot stand is gekomen. Een daarvan betreft het aantal polyfenolen in wijn, waarvan bekend is dat ze effecten hebben die vergelijkbaar zijn met de effecten die in verschillende onderzoeken zijn waargenomen. Theoretisch zou dat ook verklaren waarom rode wijn een meer merkbaar en merkbaar effect heeft dan witte, vanwege het hogere aantal polyfenolen en de hogere concentratie in rode wijn dan in witte. Dit is op dit moment echter slechts speculatie en onderzoekers zijn het erover eens dat verdere gissingen niet veel zin hebben totdat kan worden vastgesteld of de verminderde ontsteking al dan niet werd veroorzaakt door de wijn of door andere factoren.

Mobiele versie afsluiten